Alvar-test

Månsagans Alvars funktionsanalys vid Norsk Hovawartklubb 25.4.2009, då han var 2 år.

Alvars resultat är rödmarkerade.

Copyright © All Rights Reserved